Episode 8b

Sunn og fleksibel grensesetting (og mer om at under all atferd er det behov)

I siste samtale mellom psykolog Aksel Inge Sinding og programleder Marthe Sveberg tar vi for oss sunn og fleksibel grensesetting. Balanse er et nøkkelord. Vi snakker også om hvorfor Ulla er kjip mot Sara og at der det er retning er det følelser.