Hvorfor ha fokus på barn og følelser

Følelser er de sterkeste drivkreftene vi har i livene våre. Gjennom hele dagen informerer følelsene oss lynraskt om hva vi trenger og hva vi bør gjøre. De kan være kraftige, voldsomme og lette å få øye på, men de kan også være mer skjulte, tildekket og foregå i bakgrunnen uten at det er synlig med en gang. Som du sikkert har opplevd selv, så er det ikke alltid vi merker når vi føler på noe, forstår hva vi kjenner på, hvorfor vi føler det slik eller hva vi trenger for å føle oss bedre. Følelser kan derfor være ganske så vanskelige for mange. Slik er det også for barn - bare i enda større grad.

Barn kan føle på ting oftere enn voksne, de har gjerne sterkere følelsesuttrykk og kan ha følelsesmessige reaksjoner på ting som voksne kanskje ikke forstår eller ville reagert på selv. Barn er født inn i denne verden med følelser, men de vet ikke hva de føler og hvordan de skal håndtere dem. Derfor er barn avhengige av god hjelp fra voksne for å lære seg å håndtere egne og andres følelser. Sagt med andre ord så trenger de at vi voksne hjelper dem å bygge emosjonell kompetanse.

Emosjonell kompetanse innebærer å kunne legge merke til når vi føler noe, forstå hvorfor vi føler det vi føler, kunne regulere følelser opp og ned, ha økt frihet til å velge om vi vil handle på dem eller ikke og kunne benytte oss av følelsene våre i livet (Stiegler, Sinding & Greenberg, 2018). Forskning viser at høy emosjonell kompetanse er assosiert med økt livskvalitet, god psykisk helse, bedre relasjoner med andre mennesker og robusthet i møte med utfordringer.

Motsatt viser barn som strever med følelser mer aggresjon, utagering, mer vansker på skolen, økt sannsynlighet for psykiske helseproblemer og større vansker med relasjoner, både som barn og senere i livet (Gottman, 2011).

 • Barn er avhengige av god hjelp fra voksne for å lære seg å håndtere egne og andres følelser.
  Psykolog Aksel Inge Sinding
 • Plutselig kan barna begynne å snakke om podkasten. Jeg tror det er fint for dem å høre at noen andre også kan ha det sånn inni seg.
  Anette i Småfolk barnehage

I Norge har over 90% av barn i alderen 1-5 år plass i barnehage. Dere som jobber i barnehage er således en uvurderlig støttespiller og rollemodell for mange barn. Måten dere møter barnas følelser på vil ha stor innvirkning på hvordan barnet senere håndterer sine egne og andres følelser. Dere er altså viktige for å bygge barnets emosjonelle kompetanse. Samtidig som dette er et stort ansvar, er det overhode ikke en enkel oppgave. Barns følelser kan være voldsomme, krevende og uforståelige. Og samtidig som vi må håndtere barns følelser, har vi voksne som jobber med barn også våre egne følelser å håndtere. Det kan være vanskelig å møte barns følelser når vi selv ikke forstår, er lei, irriterte, sinte eller ønsker noe helt annet enn barnet.

​Derfor ønsker vi å tilby deg som jobber med barn et verktøy som kan hjelpe deg i dette viktige, helsefremmende oppdraget. Verktøyet er en podkastserie, Drage i magen, med tilhørende tekstmateriale. Gjennom konkrete situasjoner fra hverdagen vil vi belyse hvordan følelser kan se ut i praksis, hvordan vi kan møte følelsene på gode måter og hvordan vi kan sette gode grenser, hva som kan komme i veien for oss for å hjelpe barn med følelser, og hvordan vi kan reparere når dette skjer.

Mer om følelser

Anbefalt litteratur

 • Brandtzæg, I., Torsteinson, S., & Øiestad, G. (2013). Se barnet innenfra: hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. Oslo: Kommuneforlaget
 • Brandtzæg, I., Torsteinson, S. & Øiestad, G. (2016) Se eleven innenfra: relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet. Oslo: Gyldendal
 • Gottman, J. (2011). Raising an emotionally intelligent child. New York: Simon and Schuster
 • Hagen, A. H., Austbø, B., Hjelmseth, V. & Dolhanty, J., (2019). Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. Oslo: Gyldendal
 • Johannessen, K. N. & Bakken, A.K. (2020) Fra uro til ro. Oslo: Gyldendal
 • Montgomery, H. (2018). Foreldremagi. Oslo: Pilar
 • Stiegler, J. R., Sinding, A. I. & Greenberg, L. (2018). Klok på følelser – det følelsene prøver å fortelle deg. Oslo: Gyldendal
 • Øiestad, G. (2011). Selvfølelsen hos barn og unge. Oslo: Gyldendal