Ressurs

2_DRAGE I MAGEN, HVORFOR HA FOKUS PÅ FØLELSER

Hvorfor er det bra å hjelpe barn med følelser? Det snakker idehaver Marthe Sveberg og faglig ansvarlig psykolog, Aksel Inge Sinding om i denne filmen.