Episode 2b

Å møte barns følelser

Gjennom å møte barns følelser kan vi gjøre dem bedre rustet til å møte livets utfordringer. Psykolog Aksel Inge Sinding og programleder Marthe Sveberg snakker blant annet om hvorfor det er slik og hvordan vi kan bidra til å bygge emosjonell kompetanse.