Episode 4b

Når våre følelser kommer i veien for å møte barns følelser

Det er ikke bare barn som føler masse hver dag, det gjør også vi voksne. Innimellom kan våre følelser komme i veien for å møte barns følelser, det kan kalles en følefelle. Vi snakker også om at det kan komme noe godt ut av dette.